Υπηρεσίες Διακριβώσεων

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της CNE προσφέρει υπηρεσίες στην τοπική βιομηχανία και σε πελάτες γειτονικών χωρών. Οι δυνατότητες του εργαστηρίου καλύπτουν τις πλείστες παραμέτρους στον τομέα της μετρολογίας, προσφέροντας χαμηλή αβεβαιότητα μετρήσεων προς συμμόρφωση με τα πλέον απαιτητικά πρότυπα ποιότητας ISO 9000, ISO17025, HACCP, GMP, GLP, FDA 21CFR-11. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 και εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα CRM που επιτρέπει μεταξύ άλλων την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διακρίβωσης και έκδοσης πιστοποιητικών.


 

Λήψη Εγγράφων:

      

ISO 9001 Πιστοποιητικό

     

ISO 17025 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης

 

ISO 17025 Πεδίο Διαπίστευσης

 

 

Ενημερωτικό Εργαστηρίου Διακριβώσεων