Εργαστηριακές Δοκιμές

Η CNE αποτελεί το πρότυπο εργαστήριο δοκιμών και πιστοποίησης προιόντων στην Κύπρο. Με τεράστια εμπειρία και υπερσύγχρονη υποδομή προσφέρουμε υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών σε ένα ευρή φάσμα υλικών και προιόντων σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 και τυγχάνει επίσημης αναγνώρισης από σημαντικούς οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες.


 

Λήψη Εγγράφων:

    

ISO 9001 Πιστοποιητικό

   

ISO 17025 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

 

ISO 17025 Πεδίο Διαπίστευσης

 

 

Ενημερωτικό Εργαστηρίου Δοκιμών